Main Home

Najnovije vesti

Ovo vam pišem pre svega, kao čovek i kao aktivista, pre nego kao neko ko ima upliv u politici. Žele…

Radnici propalih kuršunlijskih preduzeća pozivaju: radnike, seljake, političke partije i one neopredeljene, sindikate i organizacije koje štite ljudska prava, kao i sve druge slobodno misleće ljude koji misle da zarađeno…