Najnovije vesti

0

Biće bolje neko viče…

Prokletstvo li je neko, šta li je? Kuršumliji nikako da krene… https://youtu.be/LEZ6GqvLtyA Mnogi od ovih ljudi nisu sa nama a…

0

Bahati inspektori = 50 000.oo

https://youtu.be/dopQ9J6W7Fo Inspektor za rad i radne odnose koji mi je pisao prijavu što mu nisam omogućio da nesmetano obavi inspekcijski…