Pravila korišćenja

Davanje komentara znači prihvatanje svih pravila korišćenja bloga.

Sadržaj objavljenih komentara na Blogu ne pretstavlja stavove, tvrdnje ili mišljenja administratora i kreatora bloga, već samo autora komentara. Takođe stavovi objavljeni u tekstovima ili drugim oblicima mediskih sadržaja ne pretstavljaju stavove, tvrdnje ili mišljenja administratora , tako da ne snosimo odgovornost za štetu drugoj osobi ili trećem licu nastalu usled kršenja pravila korišćenja Bloga i drugih zakonskih normi.
Prilikom davanja komentara zabranjeno su uvrede na verskoj, rasnoj, polnoj osnovi,etničkoj osnovi, direktne pretnje drugim korisnicima, administratorima itd.

Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana.

Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima (CAPS LOCK). Ovakve komentare najčešće ćemo brisati.

Ukoliko prenosite tekstove sa drugih sajtova postavite link i kraći citat, nemojte prenositi kilometarske tekstove. Nemojte kvotovati dugačke komentare da biste ispod njih napisali jednu rec ili rečenicu. Na primer: Bravo! Ili: Odličan tekst!

Korisnici koji zloupotrebe ovaj blog za slanje pornografskog materijala, pretnje, vredjanje i maltretiranje korisnika i druge slične stvari biće udaljeni s Bloga.

Važno: Ukoliko na Blogu vidite komentar za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim pravilima, bez obzira da li je upućen vama ili nekom drugom korisniku, ili smatrate da je neprimeren, uvredljiv, da sadrži govor mržnje, da je u pitanju spam ili nešto drugo od prethodno navedenog, molimo vas da obavestite administartore tako što ćete kliknuti na opciju više/O Nama/Kontakt koja se nalazi u meniju i preko kontakt forme Žalbe/Prijave poslati poruku administratoru ili na email [email protected] . Nakon toga će administrator proslediti isti autoru ili davaocu komentara kako bi isti mogli da moderiše svoj blog. Trudićemo se da takve komentare I ne odobravamo, ali kako je shvatanje i kategorizacija sadržaja relativna, a precizna kategorizacija zahteva usko stručne sposobnosti koje administratori ne poseduju molimo da nas obavestite ukoliko bude takvih sadržaja.

Administratori i kreatori Bloga se NE obavezuju da pojedinačno obrazlažu razloge za uklanjanje poruka i ostalog sadržaja i zadržava pravo, da to rade i bez prethodnog obaveštenja.

Molimo davaoce komentara da razumeju dobru nameru ali i objektivne razloge tj. da administratori nisu stalno ,,on line”, da se ovim ne bave profesionalno, i da će broj tema, odobravanje komentara ali i svega drugog biti u skladu sa vremenom koje administrator mogu da izdvoje.

Hvala.