Browsing: Glas Građana

Razdrobim hleba pa bacim u travu i čekam… Vazda sam voleo da gledam gde se vrapčići nadgornjavaju s vranama i golubovima, liče mi na Srbe.…

OPŠIRNIJE