GRAĐANI IMATE PRAVO NA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

7

Imate pravo,tražite…..da znate koliko je šta plaćeno: ulica, park, odbanište, koliko se, kome i za šta daje para građana ove opštine ili države. Da li se kontrolišu neke pojave, ko je nadležan, izveštaji o inspekcijama itd. Vlast po pravilu krije od naroda ove informacije, šta mislite zašto?

Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo, lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije.

Organ javne vlasti u smislu ovog zakona jeste državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ. Na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objavljen je katalog organa javne vlasti.

Članom 5 propisano je: „Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna.Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.“

Prvo se zahtev šalje organu javne vlasti (prvi stepen). Ako isti ne odgovori, nepotpuno odgovori ili ne reaguje, šalje se žalba Povereniku (to je drugi stepen). Poverenik ne reaguje ili neadekvatno deluje, šalje se tužba upravnom sudu (treći stepen), i tako dalje sve višem i višem stepenu sa većom nadležnošću dok se pravo ne ostvari.

Zahtev se može podneti u pismenom ili u usmenom obliku. Kada se informacija traži usmeno, zahtev se saopštava u zapisnik koji vodi ovlašćeno lice organa javne vlasti za pristup informacijama. Sam zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zakon propisuje da zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Organ javne vlasti treba da odgovori u roku od 15 dana. Ako nije ili je poslao nepotupun odgovor, piše se žalba povereniku. Tom prilikom se uz žalbu dostavlja i odgovor organa ako je dostavljen a na koji se žalite.

Kuršumlija bez cenzure

Podeli.

7 коментара

  1. Burda stiti neradnike u svom odeljenju,danas je u dečujoj zaštiti policija ispitavala Sarića u vezi nezakonitih radnji,više od polovine njegovih službi je izmesteno van zgrade opštine a u usluznom centru jedni drugima sede na glavu jer nema dovoljno mesta,uludo bačene pare,a krastavac( burda) liže cipele lok.vlasti nadajuci se da ce opet biti načelnik.

Napiši komentar

Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove bloga „Kuršumlija bez cenzure“. Molimo korisnike da se suzdrže od vređanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da određene komentare obrišemo bez najave i objašnjenja.