Куршумличани јавите се Штабу или председницима месних заједница за пакете

3

Како сазнајемо општинари су подлегли притиску јавности су и у току је прављење спискова за поделу пакета за угрожено становништво. Да ли нам је информација тачна, ко и на основу којих параметара врши процену коме је потребно поделити пакете није јасно, али би то требало да то знају председници месних заједница и чланови општинског штаба. Бројеви телефона у општини 027-381-383 и 027-385-958. Зовите и питајте односно јавите за друга лица која нису у могућности да се пријаве сама, како не би остали заборављени.

Видите ли како је сада битно ако није било тада, ко су ти људи и како су изабрани!!!

Критеријум би морао бити: незапослени, инвалидна лица и старе особе са малим примањима. За већи број лица у породици требало да следује по два пакета. Да ли је тако обратите им се па питајте. Већина не зна у којој су месној заједници ни који су им председници месних заједница, па смо дали опис како се зову и како се простиру месне заједнице.

Како је забрањено окупљање а и кретање за неке 24 а за неке 14 сати због пандемије најбоље је мислимо да се јавите телефоном представницима Штаба за ванредне ситуације односно председницима месних заједница. Бројеви телефона у општини 027-381383 и 027 385958

ТРАЖИМО ДА ИНФОРМАЦИЈУ КО СУ ПРЕДСЕДНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И КОЈИ СУ ИМ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ЗА КОНТАКТ СА ГРАЂАНИМА ОБЈАВИТЕ ШТО ХИТНИЈЕ НА САЈТУ ОПШТИНЕ И У ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА. КАО И ПОДАТКЕ ПО КОЈИМ КРИТЕРИЈУМИМА СЕ ПРАВЕ СПИСКОВИ ЗА ПАКЕТЕ.

Зашто би то крили а тако би избегли конфузију грађана и опет неку селективну поделу.

Молимо грађане да нам јаве и кажу своје утиске, предлоге и информације у вези овога и какви су одговори надлежних. Ми ћемо свакако предузети нешто да помогнемо онима којима је помоћ потребна користећи ресурсе добрих и хуманих људи и привредника.

Куршумлија без цензуре
_____________________________________________________________________________________________________________________________________НАЗИВИ И ПРОСТИРАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Месна заједница „ Милош Мушовић“
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од кружног тока десном страном улице Милоје Закић до капије новог гарнизона Војске Југославије, десном страном гарнизона па косом Боровњака до улице Баћоглавске, десном страном границе села Баћоглава и Куршумлије до улице Његошеве и куће Јордана Новаковића даље десном страном границе између селу Баћоглава и Куршумлија до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице до градског водовода, поред градског водовода до улице Вука Караџића, десном страном улице Вука Караџића до улице Његошеве и десном страном улице Његошеве до Кружног тока.

Месна заједница „Стеван Немања“
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од зграде Ветеринарске станице каналом узводно до комплекса манастира Свети Никола, спољном границом комплекса десно, па венцем Пантићког брда до Јаблановића долине, њеном десном страном до почетка улице Блачке, затим средином Мирне долине све до велике кривине у Вељковићима-улица Р.М.Само десном страном улице све до гвозденог моста, па десном обалом реке Топлице све до ветеринарске станице.

Месна заједница „Милоје Закић“
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Ветеринарске станице, левом страном улице Милутина Ускоковића до улице Топличке, поред зграде Електродистрибуције, узводно десном страном реке Топлице до ушћа Кречанског потока у реку Топлицу, узводно десном страном Кречанског потока до улице Топличке испред куће Рајка Милошевића, даље границом села Доња Микуљана и Горња Микуљана са Куршумлијом испред куће Томе Јаковљевића до изнад насеља Бановића и даље границом насеља Лазовићи са насељем Пантићи и десно каналом до централе и Ветеринарске станице.

Месна заједница „Косанчић Иван“
Подручје ове Месне заједнице обухвата територију од зграде ПЗП Ниш у улици Р.М.Само па десном страном улице Косанчић Ивана до моста преко реке Топлице па ободом Самоковског брда (комплетно насеље у улици Десанке Максимовић и насеље са десне стране ул.Косанчић Ивана до краја улице) све до Самоковског потока, а десном обалом потока поред железничке станице све до уливања у реку Косаницу, левом обалом реке Косанице све до ушћа у реку Топлицу па преко моста до почетка улице Петра Бојовића (насеље код Петље), левом страном улице све до петље па десном страном улице Р.М.Само до прве кривине одатле венцом брда до насеља Савићи, па сеоским путем који води венцем брда до нове сточне пијаце у Мачковцу, затим левом страном Блачке улице све до Мирне долине, њеном левом страном до велике кривине у Вељковићима, па левом страном улице Р.М.Само све до зграде ПЗП-а.

Месна заједница „Радош Јовановић Сеља“
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од аутобуске станице десном страном улице Немањине до улице Косовске, десном страном улице Косовске до Џубокса, левом страном ограде Дечјег вртића „Сунце“ до ограде гарнизона Војске Југославије, левом страном ограде Војске Југославије до излазне капије гарнизона Војске Југославије у улици 4.Јули, десном страном улице 4.Јули до улице Милоје Закић, десном страном улице Милоја Закића до Кружног тога и улице Његошеве, десном страном улице Његошеве до улице Вука Караџића, десном страном улице Вука Караџића обухватајући фудбалско игралиште и градски водовом до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице до аутобуске станице.

Месна заједница „Дрина Павловић“
Подручје ове Месне заједнице обухвата део грда од моста на реци Топлици код ДОО „Металац“ левом страном улице Немањине до улице Косовске, левом страном улице Косовске до Железничке станице обухватајући железничку станицу, преко реке Бањске до бившег ресторана на Самокову, низ Самоково до ушћа реке Бањске у реку Топлицу, узводно левом страном реке Топлице до моста код ДОО“Металац“.

Месна заједница „Гвоздени Пук“
Подручје ове Месне заједнице обухвата део од зграде Џубокса левом страном ограде Дечјег вртића до Старе касарне па ивицом ограде касарне до улице 4.Јули левом страном до капије Нова касарна, па ивицом њене ограде до баћоглавског потока, левом страном потока узводно до кућа Симића, па левом страном улице Старине Новака до кућа Ђукића, одакле прати границе Катастарских општина Куршумлија и Баћоглава тј.венцем и ободом насеља све до марковићког потока његовом левом страном преко велике кривине низводно све до ушћа у реку Бањску, левом обалом реке Бањске низводно све до испред Железничке станице одакле до ограде Дечјег вртића код Џубокса.

Месна заједница – Барлово
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Барлово, Богујевац, Горње Точане, Доње Точане и Ново село.

Месна заједница – Грабовница
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Грабовница, Дединац, Космача, Крчмаре и Маричиће.

Месна заједница – Баћоглава
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Баћоглава, Жегрова, Селиште и Мирница.

Месна заједница – Дегрмен
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Дегрмен, Мачја Стена, Васиљевац и Прекорађа.

Месна заједница – Мердаре
Подручје ове Месне заједнцие обухвата насељена места Мердаре, Матарова и Преветица.

Месна заједница Доња Микуљана
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Доња Микуљана, Горња Микуљана, Дубрава, Данковиће.

Месна заједница – Добри До
Подручје ове Месне заједнцие обухвата насељена места Добри До, Трпезе, Трн и Секирача.

Месна заједница – Жуч
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Жуч, Игриште, Влахиња, Селова и Невада.

Месна заједница – Пролом
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Пролом и Велико Пупавце.

Месна заједница – Рударе
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Рударе.

Месна заједница – Куршумлијска Бања
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Куршумлијска Бања, Врело, Крток, Вукојевац, Дабиновац, Тачевац, Љуша, Трмка и Штава.

Месна заједница – Луково
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Луково, Мрче, Требиња, Сеоце, Љутова, Растелица, Парада и Штава.

Месна заједница – Мерћез
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Мерћез, Бабица, Жалица, Пачарађа, Магово, Трећак, Паваштица.

Месна заједница – Мачковац
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Мачковац, Пљаково, Вршевац и Бело Поље.

Месна заједница – Рача
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Рача, Равни Шорт, Мала Косаница, Кутлово, Купиново, Зебице, Орловац, Механе и Дешишка.

Месна заједница – Спанце
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Спанце.

Месна заједница – Тмава
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Тмава.

Месна заједница – Коњува
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Коњува и Перуника.

Месна заједница – Кастрат
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Кастрат и Висока.

Месна заједница Иван Кула
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Иван Кула, Ђаке, Свињиште и Заграђе.

Месна заједница – Марковиће
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Марковиће, Тијовац и Самоково.

Месна заједница Пепељевац
Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место – село Пепељевац.

Месна заједница Сагоњево
Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место – село Сагоњево.

Podeli.

3 коментара

  1. Из којих медија пензионери и стара лица да се информишу? Са сајта општине или локалних интернет портала а да већина њих не користи интернет већ искључиво гледа телевизију, или да се информишу преко локалне телевизије која се при томе у 70% општине не види? Можда преко председника месне заједнице а да при томе месне заједнице законски не постоје јер нису одржани избори за исте. Све је апсурдно у овој нашој општини и држави.

Napiši komentar

Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove bloga „Kuršumlija bez cenzure“. Molimo korisnike da se suzdrže od vređanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da određene komentare obrišemo bez najave i objašnjenja.